AMSTERDAM GUIDE

Cort Syvertsen Adeler (1622 - 1675)

* 16.desember 1622 Brevik i Norge
+ 1675 København Danmark

Litt historie

Cort Adeler
Cort Adeler

i Amsterdam

Cort Adeler ble født i Brevik den 16. desember 1622. Allerede som 15-åring bega han seg til den nederlandske byen Hoorn (4 mil nord for Amsterdam) og startet sin utdannelse som sjøkadett. Han deltok som 17-åring i det store slaget ved Downs, hvor hollenderne tilførte spanjolene et avgjørende nederlag som skulle føre til slutten på den 80-årige frigjøringskrigen i 1648.

Cort Adeler ble en berømt mann i venetiansk tjeneste, ofte ombord i nederlandske krigsskip, leiet ut til Venetia.
Da han kom til Nederland ca. 1660 var han en berømt sjøhelt.

Mer om Cort Adeler finner du i 

Cort Adeler i Amsterdam

Pic
Gamle Lutherske Kirken

Cort Adeler var i 1662 enkemann efter sin Engeltje som han giftet seg med i 1646 i den Nederlandske byen Hoorn, 3-4 mil nord for Amsterdam.
Han giftet seg igjen med Anna Pelt, som da var 21 år gammel.
Hennes far, Aernout Pelt, var død. Han hadde vært en rik kjøpmann, som bl.a. drev et større sukkerraffineri. Anna Pelts mor var Suzanne van Gansepoel. Fam. Pelt bodde da på Printzengraft (Prinsengracht).

Vielsen ble foretatt den 25.juli 1662, i den gamle Lutherske Kirken, som befinner seg på hjørnet av Singel og Spui.


Mylius Benson København 1740

Forsiden av boken om Cort Adeler av Mylius Benson
Mylius Benson - 1740

Om Cort Adeler er det skrevet mange bøker; den eldste er vel muligens den som er skrevet av Peter Benson Mylius, utgitt i København i 1740.

På side 35 finner vi beretningen om Cort Adelers andre ekteskap i Amsterdam.

Vi leser her:

.. første Frue var ved døden bortfaldet, medens hand endnu forfektede Venetianernes Frihed i det Ægeiske Hav, og den eenlige Stand ikke lenger tienlig, faldt hans tanker neppe til forundring, og hans Øyne ey saa hastig paa den Edel-baarne Jomfrue ANNA PELT, førend hendes Dyd og Artighet u-formærket betoog hands Hierte, og vandt det til en ynskelig Forening, hvilken
    Anno 1662 begyntes i Amsterdam ved et offentlig Ja-Ord, og den 25de Juli samme Aar fulførdes ved en Shriftelig Copulations-Ceremonie udi den gamle Lutherske Kirke. Brøllupet , som 120 fornemme Personer (deriblant de fleeste av Herrer-Staterne) bivaanede, stoo paa prinsenGracht. Og    Aar 1663, den 3die november St.nov. viisdes Frugten deraf, da dem begge om Morgenen ved 6. slet blev til Verden fød en Dotter, hvis Daab i den forbemelte Lutherske kirke tilføyede hende dette Navn: Susanne Elisabeth.


Lysing er bevart

Lysing Cort Adeler og Anna Pelt
Detajl av Lysing

I kommunearkivet i Amsterdam oppbevares fortsatt lysing og ekteskapsregisteret.
Navnet til Cavalier Cort Syvertsen Adeler og Anna Pelt kommer tydelig frem om ikke annet...
For publikum er en mikrofilm av disse dokumentene tilgjengelig.


Kirken står der fortsatt

Gamle Lutherske Kirke - idag
Gamle Lutherske Kirke - idag

Selve kirken hvor brylluppet sto står der fortsatt. Den Lutherske menigheten hold til i et gammelt pakkhus på Spui i begynnelsen på 1600-tallet. Etter at plassbehovet stadig økte ble det i 1633 bygget en kirke på dette stedet. De syv forskjellige gavl toppene minner ennå om de pakkhus som ble revet for å gjøre plass for den nye kirken. Kirken er fremdeles i bruk av den Lutherske Menigheten på søndagene og forøvrig av Universitetet i Amsterdam som aula.
Avtaler for å besøke kirken utenom søndager kan rettes til pedellen i Universitetet eller til Kirkerådet i den Evangelisk-Lutherske Menigheten i Amsterdam, adresse:
Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam, tel. 020 6231572.


Bolighuset til Cort Adeler

Rokin-91
Bolighuset

Cort Adeler var interessert i sukkerforretningen som svigerfar Pelt drev i Amsterdam. De hadde bl.a. lager på Rokin 87-89. Det kan da vel ikke være tilfeldig at Cort Adeler i denne tiden bodde i nabohuset Rokin 91. Dette huset står fortsatt på plass og har en nydelig fasade.


Jeg mottar gjerne tips om Cort Adelers opphold i Nederland, det være seg Amsterdam, Hoorn eller andre steder.

Hvor ligger dette?

Kart over Gamle Lutherske Kirken og Bolighuset

Kartet viser beliggenheten av den Gamle Lutherske Kirken
og bolighuset på Rokin-91.


Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge