AMSTERDAM GUIDE

Anslooshofje

Anslooshofje - gavl
Anslooshofje

Anslooshofje er bygd rundt 1616 av Claes Claeszoon Anslo. Det ligger i Jordaan på hjørnet av Egelantiersstraat og 1.Egelantiersdwarsstraat. Den siste er en tverrgate, som kommer ut på Egelantierssgracht (kanal). Det er bygd opp av små hus rund en bitteliten gårdsplass, hvor brønnen og doen var plassert. Inngangen fra gaten er ikke enkelt å finne: En inngang finnes i Egelantiersstraat og en i et smalt smug ved siden av Claes Claesz-restauranten. Den andre inngangen er i Egelantiersdwarsstraat. Formålet var sosialt: eldreboliger for damer.
Stedet er restaurert etter krigen og ble da bebodd av kvinnelige studenter.
Slike 'hofjes' er det ca. 50 stk. av i Amsterdam, den eldste er Begijnhof, som ble bygget i middelalderen. De ble byget til langt inn i 1900-tallet med det samme sosiale formål: aldersboliger.Oslo by våpen

Oslo by våpen
Oslo by våpen

Oslo by våpen har visse trekk til felles med Anslooshofjes fasade stein. By våpenet minner om legenden om St. Hallvards død gjennom pilene og hans 'begravelse' ved hjelp av en møllestein i Tyrifjorden. Disse symbolene vises i by våpenet. Ringen med pilene i fasadesteinen på Anslooshofje minner sterkt om disse symbolene.Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge