Cornelis Anthonisz og Bueskytetlauget
Amsterdams Historisch Museum


Maleri 'De Braspenninckmaaltijd', måltiden av Bueskytetrlauget.
Cornelis Anthonisz, som er maleren, har avbildet seg selv øverst til venstre, like under plakaten 1533. Original på Amsterdams Historisch Museum.