Itzehoe i Holstein

Itzehoe Itzehoe ligger i Holstein litt Nv for Hamburg

Itzehoe ligt in Holstein iets ten NW van Hamburg

Kaarten van Blaeu, ca. 1680

Holstein m/Itzehoe NV hjørne / NW hoek