AMSTERDAM GUIDE

Joachim Irgens (*1611 Itzehoe +1675 København)

Groene Helm
Groene Helm 1768

Joachim Irgens ble født 1611 i Itzehoe, Hollstein, litt N. for Hamburg. Han tjente to dansk-norske konger, Christian IV og Fredrik III, som kammerherre og som bankier. Han var godseier i Norge, Danmark og Nederland, og var eier og direktør av Røros Kobberverk. Det er ikke kjent om det finnes avbildninger av ham. I Norsk Biografisk Leksikon står bl.a. "Han synes dog til det sidste at have ført stort hus både på Christianshavn og i Amsterdam". Mye mer om Irgens kan du lese her.
Den 20.mars 1652 kjøpte Joachim Irgens et svært kjøpmanns-hus i Amsterdam. Huset het "Groene Helm" (Grønn Hjelm) og lå på V-siden av Keysersgraft (nå: Keizersgracht) i kvartalet mellom Leliegracht og Prinsenstraat.
Prisen som Irgens betalte (37.000 gulden) passet ved hans ekstravagante livsstil og var 2-3 ganger høyere enn det som ble betalt for hus i nærheten.
Huset er sannsynlig bygget før 1625, for tomten er bebygd på kartet av BalthasarFlores.Berlages fødselssted

Groene Helm?
Groene Helm?-2004

Bildet som jeg tok i april 2006 viser hvordan det ser ut på samme sted på Keizersgracht 118-120. Fasaden er bygget om totalt og lite minnes om Joachim Irgens. At vi er på rett sted bekreftes av de to bygningene ved siden av, som ser ut eksakt lik gravuren fra Caspar Philips sin "Grachtenboek", som ble utgitt i 1768.
Med litt godvilje kan vi se at nedre vindueskarm i 2. og 3, etage befinner seg på samme høyde som på Caspar Philips sin avbildning. Ut av det konkluderer jeg at fasaden er ombygd og at huset er bevart.
Ved siden av fordøren er det festet en plakat, satt opp av Winkler Prins Stiftelsen, som forteller at Hendrik Petrus Berlage (1856 - 1934), en av Amsterdams store byarkitekter, har bodd her. Han er bl.a. arkitekten for "De Beurs van Berlage" (børsbygningen av 1903) og for "De Burcht" (Borgen, nå fagforeningsmuseum).Cornelia Bicker (*1629 Amsterdam +1708 Kjøbenhavn)


Oude Kerk

Den 10.des 1656 gifter Joachin Irgens seg med Cornelia Bicker i Oude Kerk i Amsterdam, han 45, hun 27 år gammel. Hun var født i 3.juni 1629 som datter av Andries Bicker (1586-1652) og Trijn Jansdr Tengnagel (1595-1652), begge av fornem slekt i Amsterdam.
En undersøkelse av dopsregistrene i Kommune Arkivet i Amsterdam avslører at de er i perioden 1757-1662 døpt tre barn. De første to er døpt i Westerkerk, den siste i Nieuwe kerk. Disse døpsregistrene ligger tilgjengelig på Internettet og hvem som helst kan gjøre oppslag i de.Grachtenboek

Caspar Philips
Caspar Philips

1732 - 1789

Mye hjelp får vi fra et historisk verk som heter 'Grachtenboek'(Kanalboken), utgitt i 1768 av Caspar Philips. Boken inneholder avbildninger av 1400 hus langs Heerengracht, Keizersgracht og Brouwersgracht.
Boken er heldigvis utgitt i en faksimile utgave i 1967 ved Uitgeverij Minerva - Amsterdam.
Bakgrunnen av denne websiden er hentet derifra.Christian V

Christian V
Christian V

Christian V, sønnen til Fredrik III, var i juni 1662 noen dager gjest hos Joachim Irgens i Amsterdam. Christian V var da på sin 'dannelses reise' gjennom Europa. Han besøkte i denne anledningen også Irgens lystgård i 's Graveland. Disse detaljer er meddelt meg av forskningssjef John T. Lauridsen ved den Kongelige Bibliotek i Kjøbenhavn.
På hans opphold i Nederland var han også på besøk i Irgnsdal og han var gjest av Gabriel Marselis på hans gods Elswout ved Overveen."Irgensdal"


"Irgensdal"

"Irgensdal" (Irgensthal) er betegnelsen som noen norske og danske kilder benytter for Irgens gods i 's Graveland, ved Hilversum, som idag heter Spanderswoud. Legg merke til 'Irgens' navn på kartutsnittet.
Kartutsnittet er hentet fra et gammelt kart fra 1681, som igjen er basert på et ennå eldre kart.
Kartsamlingen av Universitet av Amsterdam (UvA)viser bl.a. de s.k. Colom-kart av Holland , først utgitt av baptisten Jacob Aertsz. Colom i 1639 i 40 blad på total størrelse av 162x299 cm. Når vi ser på utgaven av 1681 (kartet er orientert med N- til høyre, V. er øverst. Amsterdam ligger øverst og 's Graveland ligger nederst til venstre for Naarden) at navnet Irgens dykker opp omtrent midt i rektanglet.


Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge