AMSTERDAM GUIDE

Kattegat-1

Kattegat
Kattegat

Kattegat, som på nederlandsk bokstavelig betyr 'analåpningen av et kattedyr', blir også brukt som betegnelse forKattegat-2

Kattengat
Kattengat

Kattengat (navnet har blitt endret flere ganger av inkompetente språkråd) er en gate i Amsterdam som ligger på et sted hvor det før i tiden var en trang og smal forbindelseskanal mellom Singel og Nieuwezijdsachterburgwal (den siste kanalen er også fylt igjen og heter nå Spuistraat). Gjenfyllingen skjedde så sent som 1867 og 1870.
Kattengat ligger rett ved siden av den Runde Lutherske Kirke, langs Singel-kanalen.'t Catte Gat

Catte Gat
't Catte Gat (1625)

't Catte Gat er lett å finne på kartet av Balthasar Flores, laget første gang i 1625. Dette kartet er orientert syd-nord, i.st.f. det som idag er vanlig, nord-syd.Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge