AMSTERDAM GUIDE

Olofskapel

Olofskapel - Olavskapellet
St. Olofskapel

St. Olofskapel eller St. Olavskapellet som vi sier på norsk, ved begynnelsen av Zeedijk, er en av de yngre og mindre kirkene av det middelalderske Amsterdam. Sammen med de Oude Kerk (Den Gamle Kirken), på et steinkast avstand og de Nieuwe kerk (Den Nye Kirken), på Damplassen, danner de kjernen av det religiøse livet på denne tiden.
I de dokumentene som er bevart er Olavskapellet nevnt for første gang i 1451. Opprinnelig var kapellet ikke større enn et vanlig hus.
På denne tiden ble det i Europa bygget flere Olavskirker, ref. Harry Fett (1938).
St. Olofskapel ble oppført like etter at Amsterdam i 1443 fikk tildelt et handelsprivilegiet av unionskongen Christoffer av Bayern.

1544

Olofskapel-1544
Fugleperspektiv av Cornelis Anthonisz.-1544

Kirken ble bygget vegg-i-vegg med en av byportene, Sint Olofspoort. Smuget som bærer dette navnet er en sidegate av Zeedijk (Sjødiket) og er beholdt selv etter at porten ble revet.
Etter reformasjonen, som i Amsterdam fant sted i 1578, sto kapellet lenge tomt.
I 1602 bestemte bystyret at kapellet skulle tas i bruk igjen som kirke og fikk da et nytt navn: Oudezijdskapel (GamleSidersKapell). Øst-siden av Amstelelven blir fortsatt betegnet som Oude Zijde (Gamle Side).
Etter at størrelsen nærmest ble fordoblet i 1644 fikk kapellet sitt utseende som en 17. århundretalls gotisk kirke og kom da på høyde med størrelsen som kapellet har idag. Senere har kirken blitt benyttet til en rekke formål, bl. a. som oste-børs.

Sjømannsmisjonen

 Wenckebach
L.W.R Wenckebach

Den norske Sjømannsmisjon (idag Den norske Sjømannkirken) startet opp sitt arbeid i Nederland i 1875 etter at vedtak var fattet på generalforsamling i Drammen. Og hva var mer naturlig enn å rette blikket på St. Olofskapellet i Amsterdam? Fra boka ”Kirke og hjem i Nederland”, utgitt til 75-årsjubileet for sjømannskirken i Rotterdam og 25-årsjubileet for Kong Olavs Kapell i Europoort, har vi klippet vedlagt artikkel om hvordan "det begynte så smått og så stille". En av de første prestene i Amsterdam var Thorvald Isaachsen. Thorvald Isaachsen og Thora Nanna Egidius (se Museum van Loon) hadde felles farfar, Georg Johannes Egidius (1764 - 1840), men ikke felles farmor. Mens Thora Nana var avkom fra Georg Johannes' første ekteskap, var Thorvald avkom fra Georg Johannes' tredje ekteskap.
I 1892 ble hovedvirksomheten i Sjømannsmisjonen overført til Rotterdam.


En brann i 1966 ødela en del av takkonstruksjonen. Idag er kirken restaurert og i besittelse av Barbizon hotellet, som bruker det som konferanselokale. Adgang fra hotellet skjer via en tunnel under gaten.

Rett overfor kirken, Zeedijk 1, finnes et hus med trefasade, ett av de få som er igjen i Amsterdam. Huset heter 'Het Aepgen', 'Apekatten', og er allerede nevnt i skatteregisteret fra året 1543. Også her finnes en koselig kro som er verdt et lite besøk. Er mann ikke så tørst, kan man ta "en liten en", de har et bra utvalg med genever.
Også ved siden av Olofskapel finnes det en liten kro, De Ooievaar, "Storken", som også har et godt genever utvalg.
På hjørnet av Nieuwebrugsteeg og Olofspoort finnes det et lokal med en historie som går tilbake til femtenhundretallet. Stedet heter 'In de Olofspoort' og er et turistmål.


Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge