AMSTERDAM GUIDE

Orkla

Orkla logo
Orkla

Som Orklas webside forteller oss begynte virksomheten ved Løkken verk i 1654. Det som ikke står der finder vi i boken "LØKKEN VERK", med undertittel "EN NORSK HISTORIE GJENNOM 300 ÅR". Boken er utgitt av ORKLA GRUBE AKSJEBOLAG i 1954.
Driften av verket ble finansiert av et partisipantskap som kom i stand 1 1656, og jeg skriver av: "Participantskapet bestod da av følgende 7 herrer: Nicolaus Paulssøn og dr. Peder Alfsøn 4/8, Selius Marselis 1/8, Gabriel Marselis ½/8 og Johan Krefting ½/8, Peder Vibe 1/8 og Erik Krag 1/8." Amsterdams kjøpmenn i 1600-tallet var altså ikke redd for å investere i norsk gruvedrift.

Selio Marselis

Selio Marselis
Selio Marselis

Selio Marselis, * 1602, Rotterdam, + 1663, Kjøbenhavn. Han var bosatt i Amsterdam fra begynnelsen av 1630-tallet til ca. 1644, da han flyttet til Oslo, hvor hans portrett fortsatt finnes på Oslo Bymuseum.
Jeg er fremdeles engasjert med å finne hans bolig i Amsterdam, hittil uten suksess.
Se forøvrig AMSTERDAM GUIDE.



Gabriel Marselis

Gabriel Marselis
Gabriel Marselis

Gabriel Marselis , * 1609 Hamburg, + 1673 Amsterdam. Han var bosatt i Amsterdam fra begynnelsen av 1630-tallet til hans død.
Jeg er fremdeles engasjert med å finne hans bolig ved Coningsgraft (nå Singel) i Amsterdam, hittil uten suksess.
Se forøvrig AMSTERDAM GUIDE.



Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge