AMSTERDAM GUIDE

'Amsterdam' av Jahn Otto Johansen

Pic
Damm

Det finnes mange reiseguider om Amsterdam, også på norsk, men alle unntatt én er oversatt fra fremmedspråklige guider. Det er en stor fordel at denne guiden er skrevet av en nordmann, en som har lang erfaring fra opphold i utlandet som journalist og korrespondent.
At Amsterdam ble føyet til rekken av byer som han har skrevet guider om har å gjøre med hans sønn, Jahn Magnus, som er første solist i den nederlandske Nationaal Ballet'ten.Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge